از بچگی عادت لعنتی ای دارم که دوست دارم از روی قیافه آدمهای غریبه پی به درونیاتشان ببرم . اگر چه خیلی سعی می کنم که به آدمها خیره نشوم اما گاهی واقعن نمی شود و یکهو به خودم می آیم و می بینم چند دقیقه است که زل زده ام به طرف و آن وقت است که اگر او متوجه نگاهم شود مجبورم سریعن به سقف یا در و دیوار نگاه کنم و معمولن خیلی ضایع می شود !

.

نمی دانم این حال مثبتم گذراست یا اینکه ادامه خواهد داشت . اما این روزها شدیدن در حال پوزتیو نمودن افکارم هستم و عجیب به دور از هر گونه نگرانی . خداوند به خیر کناد !

.

چ.ن. : بدی اش این است که گاهی آدم از آن طرف بام می افتد ...

.

:دی.ن.: ببین چقدر نق زده ایم به جان برادر معظم و ایشان چقدر خشم گرفته اند بر ما که چونان مارس لباس رزم پوشیده و با آرایش جنگی کامل سوار بر ارابه آتشینش ، بربلندای گردون ایستاده و آماده است تا قلب سیاه ما را با نیزه خونبارش از هم بدرد !

از آنجایی که آتنا در رویای نیم روز بر ما ظاهر گشت و از منازعه برحذرمان داشت و دستور عقب نشینی داد . این است که هرمس را همراه با چند چلیک شراب ناب در حالیکه نرئیدهای رقصان در پی اش بودند به بارگاهش روانه ساختیم . باشد که از گناه ما در گذرند و جان بی مایه مان را به خودمان واگذارند .

/ 22 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
جوجو

راستش گاهی وقتها از روی صورت ظاهر افراد میشه فهمید که چه تیپ اخلاقی می تونن داشته باشند. هرچند خیلی هم درست نیست اما گاهی وقتها نشونه های خوبی صادر می کنه. چشمهای آدمها دروغ نمی گن

ایلیاد

ولی معمولا آدم از این راه به بیراهه میره با اینکه دل معمولا دروغ نمیگه

ایلیاد

منم یه همچین عادت بدی دارم[خجالت]

خشایار

چرا سعی می کنی خیره نشی ؟ من سعی می کنم خیره بشم

هوس مبهم

یه جایی خوندم که دلت بغل کردن میخواهد!! درسته؟ هنوز قضیه پا برجاست یا بر طرف شده؟ http://esoterictemptation.blogspot.com

عادله

به هوس مبهم : کسی رو سراغ داری ؟![عینک]

امیر

خواهر جان عادله!هزار بار گفتک این هرمس رسمن دزده،شرابمو میدزده...باز شما مشروبات بهشتی ما را دادید به ایشان خوب پر واضح است که نرسیده

امیر

بعدشم به سبیل شاه عباس ازین خبرا نیست.فقط دلم میخواد ببینم چی تو ذهن تو بود که جواب نگرفته برم دنبالش کیفیت کار بره بالا...مخلصات

ابلوموف

من که می گم آدم با صحبت وکنکاش در مراوده پی به ذات حقیقی آدم ها می برد.