امروز در شرکت تنها هستم و در کمال بی شرمی آمده ام نشسته ام پشت کامپوتر رئیس محترم !

هنوز نوع روابط حاکم بر این شرکت را نفهمیده ام . اینجا در واقع دو رئیس دارد . ولی عجیب است که مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره حساب می برد .

.

صبح چه برفی می بارید . منهم در کمال خونسردی چون می دانستم کسی شرکت نیست قدم زنان آمدم و بسی لذت بردم از بارش برف و عین خیالم نبود که نزدیک ساعت ۹ رسیدم !

.

دیروز رفته بودم برای خرید . داخل مغازه روسری فروشی بودم که آقایی با عجله آمد و به دختر فروشنده گفت که ریخته اند داخل پاساژ . پرسیدم مگر به فروشنده ها هم گیر می دهند ؟ دخترک گفت: دیروز منو گرفتن بخاطر چکمه . نگاهش کردم چکمه پایش بود و شلوار تنگش هم داخلش .

من از اثر بخشی اینهمه تلاش مامورین ارشاد واقعن در تعجبم ! 

.

 دیروز با مامان صحبت می کردم . رفتن ما بیشتر باعث دلتنگی اش شده است . گفتم آخر هفته بیاید تهران . خدا کند بیاید .

/ 10 نظر / 13 بازدید
باران بابايی

سلام...خوبین...خدا راشکر... همیشه خوب باشین...وبلاگ بابایی من لونه گنجشکهاست...مهمان غریبستان بابایی من می شوید...منتظرم...روح انار تقديم به شما...

ماکان

سلام...طبیعتا رئیس هیات مدیره مدیرعامل رو انتخاب می کنه پس مدیرعامل باید حساب ببره!

صورتک خیالی

عجب! پس من کلی دارم زندگی ميکنم که مامانم اينا مسافرتن اونوخ تو زندگی مجردی داری ميکنی زنگ ميزنی به مامانت بياد پيشت؟ متاسفانه اينجوری که دارم می بينم بيس سال ديگه هم بگذره تک و تاق ميمونی! الهی بگردم دلم برات سوخ لااقل ازاين پير دختر باحالا بشی ها نزنی تو خط مذهب چادرچاقچوری بشی هی فش بدی به اين دخترای ولنگار زمونه ها! اه حالم بد شد فکر کردم چه جوری قراره بشی باس برم خودم برات آستين بالا بزنم ُ بگو چه جوريا دوس داری ببينم چی کار ميتونم بکنم ُ ببينم خودم رو که میپسندی؟!

عادله

آيدین جان البته منظور منو راجع به اون دخترک بد گرفتی . در اون مورد هم نگران نباش . خودم به فکر خودم هستم . البته راجع به پيشنهاد سخاوتمندانت هم فکر می کنم . قول ميدم!

نرگس

عجب هوايی بود..فکر کنم تو اين سرما تنور داغ نونوايی خيلی می چسبه

ترانه

اينا هم واقعا خلند. آخه چکار به چکمه مردم دارند.

شهره

با مادر بزرگت زندگی می کنی؟عیبی نداره او هم بوی مامان رو می ده . تو دلتنگ مادرتی و مادرت دلتنگ تو اميدوارم تعطيلات اينده کنار مادرت باشی اگر نيامد بيا اينجا