چیزی بدتر از این نیست که چشمانت آنقدر سرخ شده باشد که مجبور باشی قایمشان کنی و از طرفی با اصرار مادر بزرگ مواجه باشی برای رفتن به خانه خاله .

در حالیه تو به این مسئله فکر می کنی که :

احتمالن روباه زر زده است !

/ 0 نظر / 9 بازدید